สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

กิจกรรมของนักศึกษา

 

พิธีไหว้ครูสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี...

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ เข้าร่วมการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ (Workshop) Thailand AI Ethics Guideline

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ เข้าร่วมการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ (Workshop) Thailand AI Ethics Guideline

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ   โดยอาจารย์ศุภวิชญ์  นามบุตร พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่3,4 จำนวน 5 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ (Workshop) หลักสูตรการเรียนรู้ (Online Course) และการใช้เครื่องมือ (Tools)...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565  ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565  ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ   โดยท่านอธิการบดี ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี    เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา   ดร.ธีรพนธ์ ...

พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ ๑  ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ ๑ โดยองคมนตรี  ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  เป็นประธานในพิธีการประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้  โดยมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561-2564 เข้ารับปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565   ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ ...

ร่วมสืบสาน ประเพณีไทยสงกรานต์วิถีใหม่ 2565

ร่วมสืบสาน ประเพณีไทยสงกรานต์วิถีใหม่ 2565

วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2565  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  นำโดยอธิการบดี  ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี  เป็นประธานในงานร่วมสืบสาน ประเพณีไทยสงกรานต์วิถีใหม่ 2565  ในงานมีการรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ บรรยากาศเต็มไปด้วยสุข...

ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ปีนี้ออกค่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนดอนเตาอิฐ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2563 โดยนักศึกษาชมรมค่ายอาสาฯ จำนวน 120 คน ร่วมกันแบ่งปันจิตอาสา ทาสีสนามเด็กเล่น...

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา2563

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ให้แก่องค์การนักศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาในการรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ...

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา 2563

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา 2563

ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ให้แก่องค์การนักศึกษา ประจำปี…

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPR & AED)

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPR & AED)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPR & AED) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยทีมวิทยากร พยาบาลวิชาชีพ  พนมกรณ์ แสงอรุณ (ครูเสือ)ซึ่งเคยปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลหลายแห่ง ...

ตัวแทนนักศึกษาชมรมเยาวชนสร้างชาติ เข้าร่วม “โครงการปลูกป่า ปลูกใจ” ณ หาดสะพานแดง จ.สมุทรสาคร

ตัวแทนนักศึกษาชมรมเยาวชนสร้างชาติ เข้าร่วม “โครงการปลูกป่า ปลูกใจ” ณ หาดสะพานแดง จ.สมุทรสาคร

อาจารย์ ศุภกานต์ มังกรสุรกาล และตัวแทนนักศึกษาชมรมเยาวชนสร้างชาติ SVIT  จำนวน 12 คน ได้ร่วมกับชมรมเยาวชนสร้างชาติของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เข้าร่วม "โครงการปลูกป่า ปลูกใจ" ณ หาดสะพานแดง...

นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันพายเรือ  ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันพายเรือ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธนบดี วงศ์สุธี ได้เข้าร่วมแข่งขันพายเรือในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมงคลนิมิต อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ...

ออกค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม จังหวัดกาญจนบุรี

ออกค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม จังหวัดกาญจนบุรี

ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน SVIT 2562 ออกค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม จังหวัดกาญจนบุรี สร้างสรรค์ปั้นแต่งเติมสีสู่ความฝันของเด็กๆ ปรับภูมิทัศน์ ทาสีสนามกีฬา ทำสวนสมุนไพรเสริมสร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีอาจารย์สกลเกียรติ สังวรกิตติวุฒิ...

Copyright © 2022 SVIT SUVARNABHUMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า